Krisehåndtering

Coaching etter kriser i livet

Livet er langt og hendelsene mange, og vi kan ikke unngå at vi utsettes for store fysiske eller psykiske påkjenninger til tider.Ulykker, nestenulykker, skilsmisse, alvorlige sykdomstilfeller, plutselige dødsfall blant kolleger, nære venner eller familie, utbrenthet, eller andre kriser i våre liv vil før eller senere ramme noen av oss eller en av våre nærmeste. Gjennom krisehåndtering vil du oppleve støtte, omsorg, informasjon og kunnskap om vanlige følelsesmessige reaksjoner etter store påkjenninger, og det kan gi deg et bedre grunnlag for å hjelpe deg selv og andre.

Vanlige krisereaksjoner

Når vi utsettes for en dramatisk og uventet hendelse er det normalt å reagere både kroppslig og følelsesmessig.

Akutte reaksjoner: De første timene / døgnene etter en stor fysisk / psykisk påkjenning vil ofte være preget av uvirkelighet, en indre tomhet. Alt oppleves som en drøm, en film, du er på siden av deg selv og forstår ikke hva som har hendt.

Vær heller ikke overrasket om du har få følelsesmessige utbrudd, de aller fleste får sterke kroppslige reaksjoner som hjertebank, skjelvinger, svettetokter, magesmerter, kvalme, osv.

Virkelighetsopplevelsen

Når det første sjokket har lagt seg, trenger virkeligheten seg gradvis på og reaksjonene kommer. Noen reagerer med uro, angst, sinne, skrik og gråt. Andre blir apatiske, tause og innesluttede – nærmest forstenete. Gjenopplevelse og påtrengende minner fra hendelsen er vanlig. Mange har kroppslige reaksjoner med skjelving, hjertebank, kvalme, oppkast og diaré. Reaksjonene etter en dramatisk opplevelse er ofte mer langvarig enn vi tror. Det tar tid og krefter å bearbeide det vi har opplevd. Vi mennesker reagerer ulikt, og det er viktig å ha respekt for ulike følelsesmessige uttrykk og reaksjoner.

Reaksjonene har sammensatte årsaker:

  • Hva har du nettopp vært utsatt for?
  • Hvordan hadde du det når du ble utsatt for påkjenningen?
  • Har du tidligere opplevelser, tap eller smertefulle minner som dukker opp i forbindelse med den aktuelle påkjenningen?

Underbevisstheten din vil bruke energi på å bearbeide hendelsen, noe som kan føre til fysiske og psykiske reaksjoner. Dette er hjernens måte å arbeide på for å hjelpe deg inn på normalt spor, det er helt naturlig og i de fleste tilfeller tidsbestemt.

Hva du selv kan gjøre i en krisesituasjon

Snakk med andre
Det hjelper alltid å dele tanker og følelser med andre, selv om det til tider føles vanskelig. Vårt naturlige støtteapparat er vår nærmeste: gode arbeidskolleger, familie, kjæresten og venner er viktige samtalepartnere i en slik sammenheng. I tillegg kan vi benytte oss av det støtte apparatet og nettverk som er tilgjengelig gjennom jobben og helsevesenet.

Hold deg i form
Fysisk aktivitet hjelper deg til å redusere indre spenninger samt brenne stress hormoner. Pass på å få frisk luft, regelmessig måltider og nok søvn. For en kortere periode kan sovemedisin være nødvendig, ta kontakt med lege dersom søvnen svikter over tid.

Unngå alkohol og beroligende medikamenter
Alkohol og beroligende medikamenter kan gi en kortvarig angstdempende virkning, men hindrer deg i å bearbeide opplevelsene og virker sløvende.

Tilbake til jobben
For de fleste er det en fordel å komme tilbake i arbeid så fort som mulig. Om nødvendig kan du be om å få arbeidssituasjon spesielt tilrettelagt en tid. Alle arbeidsgivere har en plikt til å hjelpe medarbeidere i en vanskelig livssituasjon.

Søk hjelp
Del opplevelsene dine med familien, gode venner, kolleger som du har tillit til, eller søk hjelp i støtteapparatet som er tilgjengelig rundt deg (HMS avd. på jobben, primær lege / helsevesenet der du bor). For eksempel kan en dyktig psykolog, psykiater eller kanskje en prest være til god hjelp over en tid.

Etterarbeidet er viktig

Etter den første tiden, når hverdagen kommer tilbake, er det viktig å søke fremover. Det som har skjedd kan en ikke få gjort noe med. Fokus for tilværelsen må være fremtidsrettet. Sorgen og de tunge følelsene slipper taket litt etter litt, og du vil oppleve at livsgleden og pågangsmotet kommer tilbake.

Min rolle som coach

  • Vi kan ofte føle oss rådville og handlingslammet en tid etter en alvorlig krise. Mange unnlater å søke hjelp og støtte i tiden etter hendelsen, hvor dagliglivet begynner å fungere som normalt.
  • Etter kritiske hendelser er vi ofte ekstra sårbare. Det uttrykker seg gjerne gjennom irritasjon. Mange strever med å komme tilbake til det normale liv. Dette krever tålmodighet og forståelse fra de rundt deg.
  • I denne fasen kan det være nyttig å ha en coach som kan frembringe de resursene du har i deg, samt hjelpe deg i å se fremover. På den måten kan du få hjelp til å sette deg nye mål i livet.
  • Husk: ett problem er ikke ett problem før du unngår å handle. Alle løsninger ligger i deg selv. Jeg kan hjelpe deg, i et samspill med deg, å finne løsninger og hjelp som er riktig for deg. Jeg kan ikke løse ditt problem for deg, den makten har bare du. Det er viktig å vite.
  • Jeg vil vise at jeg bryr meg, vise tilstedeværelse, empati, samt lytte på flere nivåer og coache deg på kortsiktige og langsiktige mål.
  •  

For å komme seg videre etter en krise er det viktig å fokusere på mulighetene og ikke begrensingene i livet. Ved å tenke positive tanker vil positive ting skje. Vi har alle selv ansvaret for vårt liv og hvordan vi ønsker å leve det. Vi kan leve det i fortid, vi kan leve det i fremtid, eller vi kan leve det i nåtid. Når en fokuserer positivt, vil en se at ett problem ikke er ett problem, men en mulighet til å finne en løsning. Og løsningen ligger i en selv. Det men kan trenge hjelp til er å få øye på denne løsningen.

Ha fokus på dine muligheter og løsningen vil komme for en dag.