Karrierecoaching

Karrierecoaching – karriereutvikling

Ønsker du:

å gjøre noe nytt?
å videreutvikle deg i jobben din?
å starte for deg selv?
å finne ut hva som gjør at du mistrives på jobb?
å fokusere på det som motiverer og inspirerer deg?
å være offensiv i omstillingsprosessen på jobb?
å markedsføre og selge din kompetanse og unikhet?
Da kan du med stor fordel benytte karrierecoaching. Hvis du er dyktig nok til å klare å leve av en jobb du mistrives eller er utrygg i, er du skarp nok til å klare det på annen måte. Du trenger ikke bli hvor du er og være ulykkelig. Dersom du gjør det bra på ett område, vil du gjøre det bedre i et arbeid du liker. Karrierecoaching hjelper deg til å finne din plass.

Coaching setter fokus på nåtid og fremtid.
Coaching er løsnings- og mulighetsorientert.
Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene.
Coaching hjelper deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter.
Coaching gir deg nye handlemåter og bidrar til at du utnytter ditt fulle potensial

For at du skal oppnå et godt resultat setter karrierecoaching fokus på:

Erkjennelse av nå-situasjonen
Hva ønsker du, og hva hindrer deg i å nå dine ønsker?
Hva er dine styrker og hvordan utnytte ditt fulle potensiale?
Hva er din jobbmotivasjon?
Hvordan utvikle mestringsstrategier for endring?
Hva er mot og hvordan finne ditt mot?
Hvordan finne dine verdier?
Hvordan skape nok trygghet og utholdenhet i utrygt terreng til at endring er mulig?
Hvordan finner du riktig posisjon – å være velgende kontra å være offer?
Hvordan selge deg selv – skrive søknad – hva er viktig i intervjuet?

Karrierecoaching gjøres på følgende måte: En- til –en coaching med gode spørsmål, øvelser, oppgaver.