Heidisunivers.no

Eieren ønsket et nettsted med mye levende innhold. Hun ønsket å kunne selge fysiske og digitale produkter, holde livesendinger, ha medlemssider med sosialt nettverk og i tillegg selge egne nettkurs fra plattformen. Hun ønsket også at andre skulle kunne selge sine varer og tjenester via hennes nettsider.

Kravspesifikasjon;

  1. Live videosendinger med real-time chat. Tilrettelagt både for gjester og medlemmer.
  2. Et sosialt møtested med mulighet for nettverksbygging med egne profiler, deling av bilder, tekst, emojiis samt muligheter for å like, følge og knytte vennskap med andre medlemmer.
  3. Et arkiv for videoer som skulle presenteres og sorteres i ulike kategorier på nettstedet.
  4. Bygge eget digitalt samfunn for sine medlemmer hvor takhøyden er stor og trygghetsfølelsen er ivaretatt.
  5. Nettbutikk med muligheter for time-booking, kalendersynkronisering, salg av kurs, ventelister, depositumsbetaling mv.
  6. Mulighet for salg av andres varer med innebygget provisjonssystem
  7. Nettkurs-motor med høye krav til utforming og innhold: video, tekst, innlevering, karaktersetting, quiz og poengsystem.
  8. Rabattordninger for medlemmer.
  9. Høyt krav til oppetid og ytelse, sikkerhet og backup-rutiner.
  10. Betalingsløsninger med Stripe og Vipps, samt Logg-in ved bruk av Vipps.

Løsningen er bygget på WordPress-plattformen, med WooCommerce-plugins; (Memberships, Subscriptions, Bookings, Waitlists).

For live video benyttes Vimeo og Zoom som leverandører, og Vimeo er også videoarkivet off-site. Ved hjelp av Vimeography Pro henter vi inn og presenterer videoarkivene på en rask, fleksibel og elegant måte.

Til det lukkede sosiale nettverket benyttes BuddyBoss Pro med BuddyBoss Theme.
BuddyBoss platformen gir medlemmene et trygt og kontrollert samlingspunkt og fungerer som en privat Facebook-server. Funksjonalitetene til BuddyBoss er mange, og her er det kun fantasien som setter begrensningene.

For nettkursene benyttes LearnDash-motoren da denne er fullt integrert med BuddyBoss temaet på nettstedet, og har veldig god fleksibilitet.

Siden er bygget opp med Tema-portaler (i alt 10) som hver har 3 nivåer under seg, basert på tilknyttet medlemskaps-plan.

Løsningen driftes på vår server med vedlieholdsavtale som sikrer rask respons og raske oppdateringer.

Løsningen ble levert på tid og til en god pris og både eier og medlemmer har yttrykt begeistring for den nye plattformen.