Undervisningsrommet.no

Eieren hadde behov for et nytt nettsted for medlemmer med funksjonalitet for live videosendinger og et trygt samlingspunkt for medlemmer.

Kravspec;

  1. Live videosendinger med real-time chat. Tilrettelagt både for gjester og medlemmer.
  2. Et sosialt møtested med mulighet for nettverksbygging med egne profiler, deling av bilder, tekst, emojiis samt muligheter for å like, følge og knytte vennskap med andre medlemmer.
  3. Et robust arkiv for et høyt antall videoer som skulle presenteres og sorteres i ulike kategorier på nettstedet.
  4. Mulighet for deling av lydfiler, meditasjoner og cd’er – både åpent for gjester og lukket for medlemmer.
  5. Nettbutikk med muligheter for time-booking, kalendersynkronisering, salg av kurs, ventelister, depositumsbetaling mv.
  6. Høyt krav til oppetid og ytelse, sikkerhet og backup-rutiner.

Løsningen er bygget på WordPress-plattformen, med WooCommerce-plugins; (Memberships, Subscriptions, Bookings, Waitlists).

For live video benyttes Vimeo som leverandør, og Vimeo er også videoarkivet off-site. Ved hjelp av Vimeography Pro henter vi inn og presenterer videoarkivene (totalt 6 arkiver med 2000+ videoer) på en rask, fleksibel og elegant måte.

Til det lukkede sosiale nettverket benyttes BuddyBoss Pro med BuddyBoss Theme.
BuddyBoss platformen gir medlemmene et trygt og kontrollert samlingspunkt og fungerer som en privat Facebook-server. Funksjonalitetene til BuddyBoss er mange, og her er det kun fantasien som setter begrensningene.

For nettstedet forøvrig benyttes Astra Theme som layout mal.

Løsningen driftes på en dedikert server, på grunn av det høye medlemstallet som deltar på live-sendinger.

Løsningen ble levert på tid og til en god pris og både eier og medlemmer har yttrykt begeistring for den nye plattformen.